Den store oprydning 1945

Den store oprydning på Esbjerg Havn

En udfordring var det at tømme alle bunkere for ammunition efter krigen. Det var et tidskrævende indsamlings arbejde. Men ammunitionen var til at få øje på. Miner og sprængladninger var en anden sag.

Kommando Krämer er her i gang med rydningen af sprængkamre på Dokhavnen i juni 1945. Billedet blev bragt i Vestkysten den 11.06.1945 og det daterer det til oprydningsarbejdet i juni 1945. Soldaterne står omtrendt der hvor du i dag kører fra Fanøfærgen. Fotografiet hører til en samling af købebilleder optaget i juni 1945, der var i omløb efter besættelsen. Marco Hansens samling.

Minehold Krämer havde ansvaret for rydning og transport først til depotet i Gravlunden og herefter til Kallemærsk Hede i Blåvand. Kommando Krämer førte også tilsyn med Torpedoregelstelle (torpedoværkstedet) under oprydningen.

Søværnet registrer 106 stk L. M. B miner med 700 kg TNT i hver på lægtere i Esbjerg Havn i juni 1945.

Mere om mine og havnen:

http://www.atlantvoldsydvest.dk/2016/12/29/tysk-forsvar-af-esbjerg-havn-fra-vandsiden/

Dokhavnskajen til højre for billedet med sprængkammeret. Magnetminer af typen LMB: Luftmine Type B med 700 kg TNT på danske minepramme i Dokhavnen ved kulforretningen i juni 1945. En magnetmine er en bundmine med et fintfølende brændrør der reagerer på forandringer i magnetfeltet når en stor jerngenstand som et skib passerer hen over den. Marco Hansens samling

Folk fra Minenkommando Krämer tog minerne i land og lagde dem i første omgang op i Ammunitionsdepotet ved Gravlunden. Alle miner af typen L. M. B var flyttet fra Esbjerg Havn til det midlertidige depot i Gravlunden den 30. 06 1945. Herefter blev minerne transporteret videre til et nyt depot i Blåvand i slutningen af juni måned.

Læs mere om depoterne ved Fovrfeld Gravlund:

http://www.atlantvoldsydvest.dk/2017/12/14/mine-og-ammunitionsdepoter-ved-gravlunden-og-i-femhoeje/

Minerne bliver samtlige sprængt på Kallemærsk Hede i løbet af juli 1945. Rydningen af de mange sprængkamre i havnekajerne i Esbjerg blev påbegyndt i starten af juni 1945.
Havnekajerne var mineret med både sprængladninger og modificerede torpedo- krigsladninger på 142 kg.
Status pr. 30. 06.1945 opgives til:
184 ryddede miner i havnekajerne på Esbjerg Havn.
En rest på 30 stk manglede optagning i Fiskerihavnen.

Minekommando Popp på job. Vandsøjlen fra sprængningen af en R. M. B. mine med 480 kg sprængstof i indsejlingen til Esbjerg Fiskerihavn. Kabel- Bundminerne i indselingerne ved havnebassinerne rørte minerydderne helst ikke. Fiskerihavnen skulle i gang hurtigst muligt. Minerne blev strøget på den nemme måde og bort sprængt på stedet. Der var udlagt 9 stk R.M.A. med 800 kg sprængstof op af kajmurerne i Trafikhavnen og Englandshavnen. Minerne var for store og tæt på bygninger til at blive sprængt bort. Disse blev taget op med hjælp fra dykkere og desarmeret. Marco Hansens samling

Kilder

Rigsarkivet, Nationalmuseet, Esbjerg Havn.

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.