Viden

Kilder til Esbjerg Havn og Anden Verdenskrigs kulturspor i Sydvestjylland.

Husk at planlægge din tur. Vejret har altid indflydelse på dit resultat.

Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk

Regionen har i dag et meget stort netværk af arkiver og museer hvor mere viden om Esbjergområdets rolle i atlantvolden og besættelsen kan hentes og opleves.

Digitaliseringen af arkiver har givet mange muligheder for at få adgang til arkivalier ikke kun fra besættelsestiden.

Dengang faget historie blev opfundet var det datidens konger og præster der var monopolets helte. Den gang var der en mening med alt. Souscheferne fik altid ret.
Vores moderne liv fortæller os at vi er frie og selvstændigt tænkene mennesker.

Det kræver din egen indsats hvis du vil udvikle dig til et uafhængigt voksent individ og selv vælge hvem der skal tale din sag.

Det vil sige det du kan lære her kan du bruge aktivt i dit liv.

Det drejer sig om at gennemskue andres kommunikation.

Det er noget med at bruge sin sunde fornuft og en smule know how.

Rigsarkivet har stillet et redskab til rådighed for dig som faktisk hjælper dig til at folk fra fortiden ikke kan bilde dig hvad som helst ind.

Kildekritiske værktøjer

Kildekritisk øvelse om Spadeslaget

Du behøver ikke at huske det hele.

Men når du har øvet sig lidt så vil din måde at læse og lytte på forandres.

Gå aldrig ned på grej.

Undersøgelser af befæstningsanlæg starter med gode kort og luftfoto.

Værktøjskassen: Kort og luftfoto

Geografi og topografi

Danmarks Miljøportal: Arealinformation

Ved brug af flyfotos og ortofotos fra miljøkortet, Danmarks Arealinformation, er det muligt, med det blotte øje, at se hvordan din ejendom har ændret sig fra 1945 til i dag. Bemærk portalen er afhængig af Ms. Silverlight. Understøttes kun af Ms. Explorer. 

Kortforsyningen

Styreslen for Dataforsyning og Effektivisering´s portal til kortamteriale over Danmark.

Kraks.dk

Historiske portaler

Historisk Atlas

Danmark set fra luften

Det Kongelige Biblioteks Luftfotoarkiver

Luftfotos af Danmark, optaget i 1944 af det tyske Luftwaffe og derfor kaldet LW1944, er blevet scannet, georefereret og er nu tilgængeligt for alle på Internettet.

Anden Verdenskrigs kulturspor i Danmark:

Anden verdenskrig langs grænsen v. Martin Reimers

Tyske militære anlæg under 2. verdenskrig i Tønder, Aabenraa og Sønderborg Kommuner samt i Flensborg.

Hansholmregistreringen v. Jørgen Lumbye

Tyske militære anlæg fra Bulbjerg over Hjardemål, Vigsø, Hanstholm, Hanstholm Vildtreservat til Klitmøller.
Beskrivelser af stillinger ved Svinkløv, kyststrækningen Svinkløv – Bulbjerg, kyststrækningen Klitmøller – Vorupør, Stenbjerg, Lyngby, Lodbjerg Fyr, Agger Tange og Bovbjerg Fyr.

Rye Flyveplads

Thyborønfæstningen v. Sten Boye Poulsen

Tyske bunkere i Danmark og Regelbausystemet

Atlantikwall.dk

The Atlanticwall in Denmark

Radar og elektronisk krigsførelse 

Fundation for German communication and related technologies. Arthur O. Bauer

Gyges.dk. Col. (ret.) Michaël Svejgaard

This site covers some World War II aspects of: Command and control of Kriegsmarine units and Luftwaffe fighter command and control facilities •in Europe. Headquarters, radar stations and signal intelligence units •related to these organizations (Gefechtsstand, Flugmeldemess, Funkmessortung, Jägerleit and Funkaufklärung Stellungen). Bunkers, constructions and electronic equipment related to these facilities and stations. A special section is dedicated to Fliegerhorst Grove (Flyvestation Karup).

Luftkrig over Danmark 1940 – 45

Airwar Over Denmark, Søren Flensted

Danish WW2 Pilots, Mikkel Pallantin

Luftkrig, Carsten Petersen

Besættelsestiden 1940 – 45

Forlaget DIN BOG, Dines Bogø

Wehrmacht generelt

TME-30-451 1945: Handbook on German Military Forces. War Department – 15 March 1945