Esbjerg i Atlantvolden

Søartilleri-radar

Kyst og artilleriradarstationer for 81. Fu. M.K. (Funkmesskompanie) 

Seetakt/Seeart. Stützpunkt “Bamberg”,Blåvand. FuMO 214 Ver. 1 i en bunker type V174 Stand für Funkmessgerät fotograferet fra Blåvands fyr. Ruinen af bunkeren står stadig ved siden af fyret i dag. Artilleriskydeskolen den 13. 09. 1945. Artilleriskydeskolen 1945/Marco Hansen

Fra plotterummet i Hulvejen (i dag benævnt “Bunker T” i marinehjemmeværnet) blev under krigen alt varsling og artillerisamarbejde koordineret af kriegsmarine.

Kontrol og varslingsgruppen

I 1944 blev et bælte af kystradarstationer etableret op langs den jyske vestkyst. Kortet viser de stationer der ligger inden for Esbjerg Havns regional område. Radarstationrene kunne bruges både til varsling og var præcise nok til at kunne anvendes som artilleriradarer. Stationerne skulle støtte de langtrækkende batterier. Graadyb på Fanø (2/518) og det nye batteri Tirpitz (4/518), der ikke nåede at blive bygget færdig. Herudover administrerede UgruKo (kommandoposten for marineflak) et luftværnsartilleri- og varslingsradarnet i Esbjerg. 

81. Fu, M. K. (funkmesskompanie) i O.Z. Hulvejen havde ansvaret for at koordinere opgaverne for relevant måludpegning. Samarbejdet mellem de søtaktiske radarer og flyvarslingen/luftværnsartilleriets radarstationer (dæmpet på kort) blev også koordineret af O.Z. Det betød i praksis at disse stationer kunne indsættes mod sømål hvis der ikke var flyaktivitet.

Ud over de lokale stationer på kortet var følgende kystradarstationer op langs den jyske vestkyst tilknyttet O. Z. Esbjerg: Aargab Søndervig Houvig Bjerghuse Bovbjerg Kilder: Geodatastyrelsen, Rigsarkivet, NARA, Oberst (pens.) M, Svejgaard.

 

 

 

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.