Arkiver

Sammenlutningen af lokal/sogne arkiver i Sydvestjylland

 

Landsdækkende database for lokalarkiver.

 

Fortegnelse over benyttede arkiver og arkivalier i ind og udland.

Rigsarkivet, København (RA.).

Materiale fra nedenstående arkivbestande bliver benyttet i arbjedet med ESBJERG HAVN i Atlantvolden.

RA. 0007: Krigsministeriet.

RA. 0008: Marineministeriet.

RA. 0022: Arbejdsministeriet, Beskæftigelsescentalen.

RA. 1847: Arbejds og Socialministeriet. Barakrealisationsudvalget

RA. 860: Håndskriftsamlingen. XVI. Danica 203.

RA. 1185: Vandbygningsdirektoratet.

RA. 1411: Direktoratet for Statens Luftfartsvæsen.

RA. 1508: Revisionsudvalget for tyske betalinger.

Forsvarets Arkiver (FA).

RA. FA. 0201-018: Generalstabens Efterretningssektion. Stockholmsarkivet.

RA. FA.0290-028: Chefen for Artilleriskydeskolen.

RA. FA. 0301-027: Kystbefæstningen. Ind og udgående skrivelser 1946.

RA. FA. 0370-022: Søminevæsenets radiosektion.

RA. FA. 1010-005: Sprængnings kommandoerne. 1945 – 48.

RA. FA. 1010: Parkommandoerne.

RA. FA. 1055-085: Kommissionen til besigtigelse af kystbefæstningsanlæg 1945-46. Sager.

RA. FA. 1129-001: Tyske militære kort. Minefelter i Vestjylland

RA. FA. 5003: Forsvarets Bygningstjenestes Tegningsarkiv.

Rigsarkivet, Viborg (RA. VI.).

RAV. TTVA-02: Vandbygningsvæsenet 2. distrikt Esbjerg.

RAV. Y-068: Fanø Luftværnschef. 19430127-19450530. Journal for Nordby kommandorum.

Rigsarkivet, AAbenraa (RA. AA.).

RAA. AA10. 456: Rapporter Statens civile luftværn 1940 – 45.

Forsvarets billed og mediearkiv.

Div. billeder.

Udenlandske arkiver

Den tyske marines arkiv er næsten komplet bevaret i det tyske Bundesarchiv – Militärarchiv i Freiburg. Akterne fra den tyske marine blev efter krigen flyttet til England som krigsbytte. Men i løbet af 1960´erne blev størsteparten tilbageleveret til Tyskland.
Udvalgte dele af de tyske militærarkiver ligger i Rigsarkivet som mikrofilmkopi i Danica samlingen. I udlandet har US National Archives and Records Administration (NARA) det tyske marines arkiv på mikrofilm.

RM61-V-22-KTB 194003-0430-F.d.M.Boote West

RH11-III-215X71-Bef. Atl. Dän.

Eichborndamm 179
13403 Berlin

Persondataarkiv for tidligere personell i den tyske Værnemagt.

Bidrag til afklaring og identificering af personprofiler på et antal tyske soldater.

National Archives/Public records Office. (London)
The National Archives
Kew, Richmond
Surrey TW9 4DU

National Archives USA – US National Archives and Records Administration (NARA)

Der ligger mange dokumenter om tyske befæstningsanlæg i Washington. De tyske militærarkiver er blevet mikrofotograferet i løbet af 1960-erne og kan indses på Rigsarkivet i kopi. De går under navnet “Alexandria dokumenterne” Men meget store bestande er blevet digitaliseret af “Digital History Archives” og kan købes som digitale kopier.

I arbejdet med ESBJERG HAVN i Atlantvolden bliver følgende materiale fra NARA benyttet:

Seacoast Artillery Evaluation Board: German Seacoast Defences, European Theater Vol. 1 – 7.

T78 Roll 773

T-1022 Roll 2703 German navy Seekdt Südjütland Befehle Anweisungen 1943_44

T-1022 Roll 2712 German navy KiA Westküste Befehle Anweisungen 11: 1942-03_1943

T-1022 Roll 2713 German navy KiA Westküste Befehle Anweisungen 04: 1943-12_1943

T-1022 Roll 2841 K.i.A. dän.Westk. Akten 1942

Digital History Arichive: http://www.digitalhistoryarchive.com/store/c1/Featured_Products.html

 

Photo Reconnaissance Archive (TARA)
Central Interpretation Unit Sorties

Deutsches Historisches Institut in Moskau: Digitalisering af tyske dokumenter i russiske arkiver.

 

Historischer Hafen Flensburg – Büro
Schiffbrücke 37
24939  Flensburg

Identificering af div. mindre skibe herunder: KFK 248 – Vs1523 – Kapitän Karl Otto.

Lokalarkiver

Sognearkiverne på Fanø:

Diverse billeder.

 

Biblioteker

 

Britisch Intelligence Objectives Sub Commitee London: German Coast Artillery Equipment employed in the Defence of the West Coast of Denmark.
Udateret engelsk efterretningsrapport.