Regelbauten

Bunker 75477: Type Fl 250 FlagruKo/Ugruko

(Flak/Untergruppenkommando) Gefechtsstand Esbjerg: Luftforsvar med kanoner (Flak) var under anden verdenskrig en opgave, der involverede mange aktører. Målet der skulle bekæmpes bevægede sig hurtigt og kunne meget pludselig ændre kurs.

Det krævede et disciplineret kommandosystem og stram processtyring for at følge med og holde det taktiske billede opdateret. Det skulle løbende være klar til, at skabe og formidle et væld af data til en stor gruppe af brugere.

Bunker 75477: Type Fl 250 FlagruKo/Ugruko (Flak/Untergruppenkommando) Gefechtsstand Esbjerg: Betontårnet med indgangen til bunker 75477 i Strandskoven få dage inden den tragiske eksplosionsulykke den 7. juni 1945. Dagbladet Vestkysten var ude og tage billeder til en artikel. Fotografiet er del af en serie købebilleder i rigtig god kvalitet, der blev solgt i  årene efter befrielsen. Bunkeren ses her under fuld sløring. UgruKo tårnet var omgivet af træstativer der sammen med jerndragerne i tårnets sider bar sløringsparablyen. Vestenvinden har dog på trods af alle anstrengelser haft fat allerede. Noget af nettet er faldet ned fra stativerne og hænger på siderne af betontårnet her på billedet. Foto: NATMUS samlinger online.

Tysk bunker til koordinering og kampinformation

Bunker 45477: Plan og snit med angivelse af bunkerens rum og de funktioner der til dato kan dokumenteres tilfredsstillende. Tegning: ©Marco Hansen 1995, 1999 og 2018

Den store bunker du kan se tårnet af i Esbjerg Strandskov har kun været i brug godt et års tid. Under den kolde krig blev bunker 75477 ombygget indvendig i 1954 og genbrugt som civilforsvarets/beredskabsstyrelsens kommandocentral helt frem til 2003.

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.