Links til Anden Verdenskrigs kulturspor i Danmark

Anden verdenskrig langs grænsen v. Martin Reimers

Tyske militære anlæg under 2. verdenskrig i Tønder, Aabenraa og Sønderborg Kommuner samt i Flensborg.

Hansholmregistreringen v. Jørgen Lumbye

Tyske militære anlæg fra Bulbjerg over Hjardemål, Vigsø, Hanstholm, Hanstholm Vildtreservat til Klitmøller.
Beskrivelser af stillinger ved Svinkløv, kyststrækningen Svinkløv – Bulbjerg, kyststrækningen Klitmøller – Vorupør, Stenbjerg, Lyngby, Lodbjerg Fyr, Agger Tange og Bovbjerg Fyr.

Rye Flyveplads

Thyborønfæstningen v. Sten Boye Poulsen

Tyske bunkere i Danmark og Regelbausystemet

Atlantikwall.dk

The Atlanticwall in Denmark

Radar og elektronisk krigsførelse 

Fundation for German communication and related technologies. Arthur O. Bauer

Gyges.dk. Col. (ret.) Michaël Svejgaard

This site covers some World War II aspects of: Command and control of Kriegsmarine units and Luftwaffe fighter command and control facilities •in Europe. Headquarters, radar stations and signal intelligence units •related to these organizations (Gefechtsstand, Flugmeldemess, Funkmessortung, Jägerleit and Funkaufklärung Stellungen). Bunkers, constructions and electronic equipment related to these facilities and stations. A special section is dedicated to Fliegerhorst Grove (Flyvestation Karup).

Luftkrig over Danmark 1940 – 45

Airwar Over Denmark, Søren Flensted

Danish WW2 Pilots, Mikkel Pallantin

Luftkrig, Carsten Petersen

Besættelsestiden 1940 – 45

Forlaget DIN BOG, Dines Bogø

Wehrmacht generelt

TME-30-451 1945: Handbook on German Military Forces. War Department – 15 March 1945