Regelbauten

Bunker 75532. Type M184, Turm Gneisenau på Fanø

  • Søartilleriets vedligeholdelsesmandskab foran kanontårnet på bunker 75532. ca 1947. Foto: Søartilleriet.

Turm Gneisenau i juni 1945. Et ikonisk billede, der findes i rigtig mange kopier. Men hvordan vender kanonen egentlig? Marco Hansens billedsamling.
1 Ladningsmagasin, højre kanon 2 Granatmagasin og klargøringsrum, højre kanon 3 Ladningsmagasin og klargøringsrum, højre kanon 4 Ladningsmagasin og klargøringsrum, venstre kanon 5 Granatmagasin og klargøringsrum, venstre kanon 6 Ladningsmagasin, venstre kanon 7 Tårnbrønd og omladerum til ammunitionselevator 8 Maskincentral 9 Ventilation, Køler 10 Brændstof og oliefyr 11 Vandboring og depot 12 Mellemgang med gasfilteranlæg 13 Nærforsvarsstilling Rumfordeling og anvendelse i en M 184 kanonbunker Tegning: Marco Hansen.
Turm Gneisenau/Bunker type M184 på Fanø i 2012. I baggrunden troner kommandoposten i klitten, Efter tårnets drejeskive var fjernet blev hullet til tårnbrånden i 1952 lukket med en betonplade. Marco Hansen 2012.
Tårnbrønden under “Turm Scharnhorst”. Her stod tårnets ammunitionselvator. Marco Hansen 2015.

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.