Dokumenter

Billeder fra Fanø og Esbjerg sommeren 1945

Klip fra filmen ”Jylland som Pindsvin” Fotograf: Jess Jessen 1945. https://www.danskkulturarv.dk/

Udsnittet er indledningen til filmen, med optagelser omkring Esbjerg Havn. Jess Jessens film fortsætter herefter og følger den Jyske Vestkyst med flere billeder fra befæstningsanlægene.

Filmen er optaget i sommeren 1945

Instruktøren har formentlig ladet sig inspirere af de tyske panserspærrer der er et gennemgående grafisk tema i filmen.

På tysk blev tingesterne betegnet ”Tshechen Igel” = noget klodset og ordret oversat: ”Tjekkiske pindsvin”.

Indledende klip fra Graadyb batteri (Gneisenau) og panserspærrer ved Fanø Vesterhavsbad retning mod Fanø Bad.

Herefter returnerer kameraet til det sydligste tårn i Grådyb batteriet. Vi ser 150 mm pjece 2, der sideretter mod bagbord .
Turen forsætter til Fanø bad hvor Kurhotellet (i dag Danland ca. ved receptions bygningen) filmes med det tyske Radartårn i baggrunden. Würzburg Riese- radaren hørte til under Kriegsmarines kystovervågning og det tyske sø- artilleri (See Takt/SeeArt.). Anlægget var af samme type som blev anvendt af Luftwaffe i Büffel stillingen i Blåvand. Marineradarerne havde andre opgaver og derfor andre betegelser: FuMo 214. For at forbedre rækkevidden var radaren monteret på et 10 m betontårn. Ved Blåvand fyr er betonbunkeren med tårn til en tilsvarende kystradar fra den tyske marine bevaret.

Der klippes tilbage til motivet fra Grådybstillingen. Efterfulgt af et klip hvor tårnet denne gang har hovedskudretning mod agter og sideretter mod bagbord.

Skorstenene i baggrunden er ventilation og udstødning fra bunker samt maskinanlæg. Der vises et kort klip med en skorsten med kappe på en bunker. Vi fornemmer, at motorgeneratoren er i gang og tårnet betjenes med maskinkraft.

Kameraet fortsætter til Batteri Vesterhavsbad hvor løbet på en af 105 mm pjecerne i kasematterne optræder. Herefter er der glimt fra området omkring den store barak i Batterie Vesterhavsbad.


Klippet fra indledningen med spærrer ved Fanø Vesterhavsbad retning mod Fanø Bad genbruges.

Filmen hopper videre til det sydlige Fanø Bad hvor 3,7 cm Flak-ammunition fra Skolebatteriet (Übungsbatterie Fanø) ligger klar til borttransport. Lidt billeder fra minefeltet bag ved Villa Nina.

Fotografen forsætter til Esbjerg hvor et antal M2 Halftrack og Brencarriers fra de britiske styrker shines op til opvisning i Fourfeldt i forbindelse med Hollandsindsamlingen den 6. juli 1945. Der vises billeder af Esbjerg´s panser- ringgrav, en minesprængning og skader fra eksplosionsulykken i Strandskoven.

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.