Naturlig balance

Foto ©Marco Hansen 2015

“Kun hjertet ser rigtigt, det væsentlige er skjult for øjet”

( Antoine de Saint-Exupéry, Den lille prins)

 

Din natur, din tur og dit ansvar

Esbjerg Havn og Anden Verdenskrigs kulturspor i Sydvestjylland 1940 – 45 til i dag. Når du er på sporet af fæstningsanlæggene fra besættelsestiden 1940 – 45, så færdes du ofte i noget af Danmarks smukkeste natur. Vadehavet med marsk, klit og hedelandskab i Sydvestjylland.

Nationalpark Vadehavet i syd og Naturpark Vesterhavet fra Ho Bugt op til Nymindegab i nord.

 

Når du går ude i naturen så iagtag den.

Hold øje med dyrene.

Brug dine sanser og vær opmærksom.

Det vil berige dit liv:

Tag dig den tid det tager.

Den danske del af Vadehavet blev UNESCO verdens arv i 2014.

Tag dit skrald med hjem!

Historien i landskabet

Tysk kampstilling fra anden verdenskrig i fuglereservatet i strandengen på Fanø strand en frostklar eftermiddag på vej til Sønderho. ©Marco Hansen 2007.

 

Bunkere og befæstningsanlæg er tæt knyttet til naturen. Et forsvarsanlæg redigerer naturen til at yde den maksimale beskyttelse eller give angriberen den maksimale overraskelse. Bunkerne er ikke lagt tilfældigt i terrænet men efter et system, der udnytter landskabet til at tvinge angriberen i gunstige positioner for forsvareren.

Bunkere er i sin tid designet til ikke at blive set. Bunkere skulle blive et med naturen. For at forstå befæstninger skal man forstå naturen. Tilegne sig viden om former, skygger, farver og vejr. Alt disse elementer er forenet i bygningerne fra anden verdenskrig vi ser langs den jyske vestkyst.

 

Stedet

Danmark har forsvindene lidt oprindelig natur. Det er kulturlandskaber vi bevæger os rundt i når vi er på tur. Havet har dog ikke kunne tæmmes af mennesket. Det er det tætteste vi kommer på den vilde natur. Vi er nød til at passe på denne arv og beskytte dens værdier når vi færdes i den.

Den sunde dansker skal i naturen

Nymindegab strand. ©Marco Hansen 2015

Naturen er blevet trendy og skal være til rådighed. Vildnisset må redigeres. Der bliver skabt naturstier, gravet mountainbikespor, bygget gelænder, målt, vejet og formidlet.

Naturen bliver skiltet til mindste detalje, så ingen risikerer, at fare vild. Byen tager stille og roligt sin uro, krav om tilgængelighed og oplevelser med ud i naturen. Helt i samklang med naturforståelsen i starten af det 21. århundrede.

Vejrfront med regn fra Nordsøen trækker ind over Fanøs sydspids. ©Marco Hansen 2005

Naturcenteret stiller en coach på faste ture efter skema, til at tage håbefulde nye naturturister med ud og fortæller hvornår de nu er ude i naturen, så oplevelsen er lettere at fordøje.

Denne nye naturforbundethed hos Homo metropolis slider. Sandet ved Vesterhavet har flyttet rundt fra sted til sted i årtusinder. Blev en klit nedbrudt så flyttede sandet bare et andet sted hen og laver en ny. Sådan er det stadigvæk. Med den undtagelse, at vi blander vores affald herunder plastic og tomme øl-dåser med sandet.

Hvis Danmark skal beholde sine kyster ubebygget, så kræver det, at borgerne værner om naturen. Der er stærke kræfter, der ser naturen som en ny kilde til profit, der truer med at ødelægge netop det der kan udvikle de små kystsamfund i Danmark. Bliv god til at gennemskue de glatte smagsdommere med fine formuleringer om f.eks. hvad der bidrager og ikke bidrager til udviklingen af dit samfund. Bevar modet til at sige fra. Det er vigtigt, at holde balance mellem brug og beskyttelse. Det er formentlig en smule naivt at opfordre til at holde Vadehavets natur ren.

Det sidste der ligger tilbage i Pandoras æske er som bekendt håbet.

Marco Hansen, Hørsholm 2015. Ejer, forfatter og webmaster.

Kilde: Friluftsrådet

Helt naturlige links

©Marco Hansen 2010 

Her støtter vi