Værktøjskassen

Gografi og topografi;

Gå aldrig ned på grej.

Undersøgelser af befæstningsanlæg starter med gode kort og luftfoto.

Topografi og historie: Kort og luftfoto

Kortviseren

Kortportal der samler en række åbne tjenster og data fra offentlige arkiver. Et rigtigt nyttigt redskab der sparer mange timer i terrænet. Du kan arbejde med skyggekort og luftfoto i flere avancerede lag.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: SDFE-kortviser

Kortportalen er lidt tungere at arbejde med, til gengæld har du mulighed for at benytte skråfoto.

Kortforsyningen

Styreslen for Dataforsyning og Effektivisering´s portal til baggrund og download af kortamteriale over Danmark.

Danmarks Miljøportal: Arealinformation

Ved brug af flyfotos og ortofotos fra miljøkortet, Danmarks Arealinformation, er det muligt, med det blotte øje, at se hvordan din ejendom har ændret sig fra 1945 til i dag. Bemærk portalen er afhængig af Ms. Silverlight. Understøttes kun af Ms. Explorer. 

Kraks.dk

Historiske portaler

Historisk Atlas

Danmark set fra luften

Det Kongelige Biblioteks Luftfotoarkiver

Luftfotos af Danmark, optaget i 1944 af det tyske Luftwaffe og derfor kaldet LW1944, er blevet scannet, georefereret og er nu tilgængeligt for alle på Internettet.