Værktøjskassen

Topografi og historie: Kort og luftfoto

Gå aldrig ned på grej.

Undersøgelser af befæstningsanlæg starter med gode kort og luftfoto.

Kortviseren

Kortportal der samler en række åbne tjenster og data fra offentlige arkiver. Et rigtigt nyttigt redskab der sparer mange timer i terrænet. Du kan arbejde med skyggekort og luftfoto i flere avancerede lag.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: SDFE-kortviser

Kortportalen er lidt tungere at arbejde med, til gengæld har du mulighed for at benytte skråfoto.

Kortforsyningen

Styreslen for Dataforsyning og Effektivisering´s portal til baggrund og download af kortamteriale over Danmark.

Danmarks Miljøportal: Arealinformation

Ved brug af flyfotos og ortofotos fra miljøkortet, Danmarks Arealinformation, er det muligt, med det blotte øje, at se hvordan din ejendom har ændret sig fra 1945 til i dag. Bemærk portalen er afhængig af Ms. Silverlight. Understøttes kun af Ms. Explorer. 

Kraks.dk

Historiske portaler

Historisk Atlas

Danmark set fra luften

Det Kongelige Biblioteks Luftfotoarkiver

Luftfotos af Danmark, optaget i 1944 af det tyske Luftwaffe og derfor kaldet LW1944, er blevet scannet, georefereret og er nu tilgængeligt for alle på Internettet.