Den store oprydning 1945

Minenkommando Popp

Klargøring før optagning af magnetisk kabelbundmine (R.M.A) i havnebassinet på Trafikhavnen i juni 1945. RMA- minerne havde en sprængladning på 800 kg. Minerne kunne armeres fra en minekontrolstation på havnemolen. Minørerne under ledelse af Korvettenkapitän Popp (med papirer i hånden) her på dykkerbåden Alk slutter strømkredsen til minen for at sikre sig at den ikke er armeret ved en fejl inden dykkeren sendes ned. En proces der blev gentaget hver 2. minut under hele optagningen. Kablet til minen ses til højre spændt fast i skruestikken ved prøveopstillingen. Minerne i havnebassinerne kunne ikke bortsprænges. De lå for tæt på bebyggelse. De miner der lå uden for molen var af typen RMB, med 480 kg ladning, blev sprængt på stedet, hvilket var en mere sikker måde for bortskaffelse. Bemærk at nationalitetsmærkerne er fjernet fra uniformer og kasketter på de tyske minører som i øvrigt ikke var krigsfanger. Søværnet/Eigil Foss/Nationalmuseet: FHM-314588

Tysk sømine hæves fra bassinet i Trafikhavnen, Esbjerg. Rydningen trin for trin. Indsejlingen til havnebassinerne bevogtede tyskerne med kontrollerede bundminer.

Der findes kontaktminer og kontrollerede miner. Sidste minetype benyttes i de farvande brugeren selv ønsker at befare med sine skibe. Teknologien for fjernstyrede miner var ikke ny under anden verdenskrig og afprøvet under første verdenskrig 1914 – 18 til at sikre tyske havne mod overfald fra fjendens side.

Kabelminerne var gået lidt i glemmebogen i mellemkrigstiden. Men fik en rænnessance efter det dristige britiske angreb på havnen St. Naziere på den franske Atlanterhavskyst i 1942. Tyskerne blev klar over det var en rigtig god ide at sikre havne mod modstanderens overfald. Kabelminerne kunne armeres fra land når det tyske militære bredskab krævede det.

Rydning af disse miner var en af de første opgaver det tilbageværende tyske soldater blev sat til efter befrielsen.

Der blev i slutningen af maj 1945 oprettet et selvstændigt arbejdshold under kommando af en tysk søofficer og minør til det formål. Minenkommando Popp var ansvarlig for rydningen af de tyske kontrollerede minefelter i de jyske havne. Korvettenkapitän Popp hans folk på dykkerbåden Alk havde rigeligt at lave. Den tyske søofficer instiller først sit arbejdet i starten af november 1945 i Thyborøn. Her mangler der stadig at blive optaget 3 stk. kabelminer. De skal fjernes af det danske Søværn, som i mellemtiden har opbygget sit Søminevæsen.

Rydningsarbejdet blev fotodokumenteret som indrapportering til det danske Marineministerium. Billeddelen fra Esbjerg lader efterfølgende til at være kommet i omløb som købebilleder og er dukket op flere steder bla. i Nationalmuseets billedarkiv.

Det giver os i dag mulighed for at give en trin for trin beskrivelse fra rydningen af en sådan mine i Trafikhavnen i Esbjerg i juni 1945.

De tyske kabelstyrede magnetminer udlagt i Esbjerg Havn bar betegnelsen R. M. A. (800 kg. sprængstof) og den noget mindre udgave af samme konstruktion R. M. B. (480 kg. sprængstof).

Forskellen lå i ladningernes størrelse.

Hjelmdykkeren sendes ned til minen efter der er tjekket at det magnetiske tændingsystem ikke er armeret. Korvettenkapitän Popp står i midten. Søværnet/Eigil Foss/Nationalmuseet: FHM-314596
En mine på vej op af bassinet i Trafikhavnen. Dykkeren monterede krantrosse og minen spules ren inden den halen om bord. Søværnet/Eigil Foss/Nationalmuseet: FHM-314604
Minen hales forsigtig om bord på dykkerbådens dæk. Søværnet/Eigil Foss: Marco Hansens samling.
En forladningen/boosteren taget ud. Minøren til venstre holder den spiralfjeder der skyder forladningen op imod detonatoren efter minen er udlagt. Søværnet/Eigil Foss/Marco Hansens samling.
Minen er vendt rundt, topdækslet er afmonteret og øverst til højre ses armeringskontakterne. Kontakterne er beskyttet med låg af celloid, sådan at det var muligt at kontrollere kontakternes stilling uden at fjerne låget. Søværnet/Eigil Foss/Nationalmuseet:FHM-314591
Den magnetiske enhed var fjederophængt. Den ses løftet ud til venstre. Minøren har fjernet detonatoren under bunden af magnetmekanismen som han holder i hånden til højre. Kablet kan nu indsamles og minen er klar til borttransport til Kallemærsk Hede/Blåvand hvor den vil blive bortsprængt. Søværnet/Eigil Foss/Nationalmuseet:FHM-314595.

Mere om forsvaret af Esbjerg Havn med miner og spærrer. Se også kortet over de udlagte kabelminer:

Marinestation Esbjerg og organiseringen af de tyske sømineryddere kan du læse om her:

Kilder:

Rigsarkivet. NARA. Nationalmuseet.

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.