Kriegsmarine logistik

Kriegsmarine mine og ammunitionsdepot ved Gravlunden

Kig langs betonvejen til det tidligere amunitionsområde omkring Sildesøen. Eller “Fyldgraven” som den blev betegnet i 1945. Ideelt farvand til fjerstyrede modelskibe. Foto: Marco Hansen 2016

På Gravlundvej lige inden Engårdsvej går en gammel betonvej fra 2. verdenskrig ind i skoven til højre. Vejen eller rullebanen kan følges ind i skoven hvor den deler sig og fører til venstre rund om søen. Det er de sidste spor af Kriegsmarines ammunitionsdepot i Esbjerg omkring det der den gang var en grusgrav.

Depotbunkerne er for længst fjernet. Esbjerg havn var som nævnt tidligere i andre opslag forsyningspunkt eller logistikelement, som man ville betegne det i moderne militærsprog, for tyske lette orlogsskibe. Ud over proviant og brændstof kunne der suppleres al slags ammunition. Hertil blev i 1945 opført en række depotbygninger i let beton.

Det tyske ammunitionsdepot ved Gravlunden spillede en central rolle i Esbjerg som mellemlager for den indsamlede miner/ammunition inden endelig aftransport til destruktion under oprydningen efter 1945.
Tonsvis af miner og sprængladninger fra Esbjerg Havn blev bl.a opbevaret her inden transport til Kallemærsk hede i Blåvand hvor de blev bortsprængt i juli 1945.

Depotet ved Gravlunden blev sløjfet og bygningerne fjernet af entreprenørfirmaet Søren Christensen fra Tjæreborg i løbet af året 1950.

Royal Airforce lavede en landsdækkende fotografering af Danmark i august 1945. Billederne ligger i dag i Geodatastyrelsen. Udklippet her af depotområdet ved Sildesøen i Esbjerg er taget fra denne billedserie. Det centrale område omkring det der i dag hedder Sildesøen fremstår tydeligt i lyst sand helt uden beplantning. Fotoudklip: Geodatastyrelsen.

Tyskerne førte omhyggeligt bog over hvad der blev bygget hvor. Der blev med jævne mellemrum skrevet statusrapporter. Det gør det ret let at følge udviklingen i befæstningen i Danmark. Vi kan følge udviklingen til og med den 15. 02. 1945. Dette ammunitionsdepot er ikke opført i denne sidste statusrapport. Terrænets udseende og den manglende tyske registrering peger i retning af at anlægget blev bygget i de sidste måneder inden befrielsen. Men det er kun indicier.
Depotbygningerne er jo sløjfet i Esbjerg, men flere har overlevet de tre andre lokaliteter rundt i Danmark fordi de har været genbrugt under den kolde krig.
Bevarede eksemplarer på standardbygninger som dem, der stod i Esbjerg kan stadig opleves i Frederikshavn. Det nedlagte depot Fylleleddet lægger hvert år hus til et militærhistorisk arrangement. Fylleddet er i dag kulturarv.

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.