Regelbauten

Bunker 75455. Type M 152: MarKo II, Empfangstelle Esbjerg

  • Indgangssiden til bunker M152 ud til Hulvejen er efterhånden overgroet. Foto: Marco Hansen 2017

Den tyske radiomodtagerstation (Empfangstelle) er den første bunker vi møder på vej ned af Hulvejen fra Havnegade. Bunkeren var egentlig bygget som kommandopost men blev ombygget til kommunikationscenter for Kriegsmarine i Esbjerg. Bunkeren er den højst beliggende i krigshovedkvarteret. Fra observationsposten var der i 1945 udsigt over hele Esbjerg Havn. Op vore dage har siloer og andre erhvervsbygninger dog reduceret ejendomsværdien til “havne kig”.

Der blev hurtigt ryddet op efter tyskerne. Observationstadet på bunkeren blev fjernet i slutningen af 1946 for at gøre plads til en ny adgangsvej til havnens administrationsbygning.

Alt hvad der ikke skulle bruges til bunkerens nye liv i Hjemmeværnet under den kolde krig blev fjernet eller muret til. Trappe og observationsstade på taget af bunker 75455 blev fyldt op med beton men kan stadig ses tydeligt.

Type M152, Marinekommandostand. Empfangstelle Esbjerg, Marine Nachrichtenoffizier/MNO. Indretning og udstyr af signalstationen 1945. Tegning: Foto: Marco Hansen

Der eksisterer en bunker type M152 mere i Danmark. I Frederikshavn på Bangsbofort findes der et intakt eksemplar.  Bunkeren i Frederikshavn er i dag museum under Nordjyllands Kystmuseum. Bunkeren blev i dette tidligere tyske støttepunkt anvendt til sin tiltænkte funktion som kommandopost for marinechefen. Bangsbofort blev overtaget af Søartilleriet som kystfort og var aktiv frem til 1962. Herefter blev dele af arealet  brugt som depot.

Radioudstyret for Kriegsmarines signalstation i Esbjerg flyttes til den nybyggede MarKo- bunker  (M152 – færdigmeldt 31. 01. 1943) og fjernskrivere samt telefonomstilling placeres i mandskabsbunkeren type 502 på den modsatte side af Hulvejen i løbet af 1944. Den underjordiske forbindelsesgang til kommandokontorerne i Havnegade 55 udgik fra gårdsiden af denne bunker.

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.