Regelbauten

Bunker 75533. Type M 150, kommandopost på Fanø

Det mest markante punkt i terrænet på Byens Grønning på Fanø´s Nordspids.
Ildlederposten for Batterie Graadyb en marinebunker type M 150 behersker stadig indsejlingen til Grådybet og dermed Esbjerg Havn.

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.