Metode

Kilder til Esbjerg Havn og Anden Verdenskrigs kulturspor i Sydvestjylland.

Husk at planlægge din tur. Vejret har altid indflydelse på dit resultat.

Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk

Regionen har i dag et meget stort netværk af arkiver og museer hvor mere viden om Esbjergområdets rolle i atlantvolden og besættelsen kan hentes og opleves.

Digitaliseringen af arkiver har givet mange muligheder for at få adgang til arkivalier ikke kun fra besættelsestiden.

Dengang faget historie blev opfundet var det datidens konger og præster der var monopolets helte. Den gang var der en mening med alt. Souscheferne fik altid ret.
Vores moderne liv fortæller os at vi er frie og selvstændigt tænkene mennesker.

Det kræver din egen indsats hvis du vil udvikle dig til et uafhængigt voksent individ og selv vælge hvem der skal tale din sag.

Det vil sige det du kan lære her kan du bruge aktivt i dit liv.

Det drejer sig om at gennemskue andres kommunikation.

Det er noget med at bruge sin sunde fornuft og en smule know how.

Rigsarkivet har stillet et redskab til rådighed for dig som faktisk hjælper dig til at folk fra fortiden ikke kan bilde dig hvad som helst ind.

https://www.sa.dk/da/undervisningstilbud/ungdomsuddannelserne/kildekritiske-vaerktoejer/

Du behøver ikke at huske det hele.

Men når du har øvet sig lidt så vil din måde at læse og lytte på forandres.