Regelbauten

Marinelazaret i Esbjerg

Der blev passet godt på patienterne i Kirkegade. Foto: Marco Hansens billedarkiv.

Handelsskolen i Esbjerg var under besættelsen beslaglagt af Kriegsmarine og blev indrettet som sygehus/infirmeri (Krankenrevier).

Hospitalet var en stabsfunktion og hørte dermed til den marineorganisation der holdt til på Hotel Royal. Der blev bygget en dækningsrum til hospitalet under skolegården i de første krigsår.

Oktober 1944 påbegyndes en stor sanitesbunker type 639 på nabogrunden, der bygningsmæssigt registreres som del af Hulvejsanlægget. Bunkeren er pr. 15/1. ikke færdigmeldt i den tyske dokumentation. Men bunkeren blev støbt og ud fra det foto vi har af den ser den ud til at være klar til brug. Bunkeren ligger stadig under KFUM bygningen i Kirkegade.

Kirkegade 74: Klasseværelse som sygestue. Marco Hansens billedarkiv.

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.