Kriegsmarine logistik

Kriegsmarine søminedepot ved Femhøje

Hornminer af forskellige typer, der blev skyllet i land i lokalområdet. Efter desarmering ved at syrehornenene blev skruet af udgjorde de ingen fare og blev lageret på jorden som her i Femhøje ca. 1943. avestdk. 

Sperrwaffenkommando ved Femhøje

Den tyske søminetjeneste (Sperrwaffenkommando) i Esbjerg havde et depot på markerne bag ved Femhøje Batteri n. f. hvor i dag Lyngvej forløber i Sædding. Her blev desarmerede drivminer, sprængstoffer og minerydningsgrej opbevaret.

Sædding/Femhøje var tyndt bebygget i tiden under krigen. I dag står her parcelhuse. Kriegsmarine samarbejdede med det danske Søminevæsen frem til august 1943. Det flød bogstaveligt talt med sprængstof i Nordsøen under krigen. Drivminer af forskellige typer og nationalitet blev skyllet i land på strandene. De fleste blev sprængt på stedet. Det var ikke muligt i alle tilfælde. Med jævne mellemrum indsamlede Kriegsmarine eksemplarer af miner til undersøgelse for ny teknologi i konstruktionen.

Depotet bag Femhøje batteri i den 07. 12. 1945. Udsnittet er fra en tegning over reetableringsarbejder i efterkrigstidens Esbjerg. Alt skulle måles op for at få et overblik over størrelserne af arbejderne med henblik på afregning med entreprenørerne. På kortudsninttet kan vi se pansergraven, pigtrådspærrer og ikke mindst en beskrivelse af depotområdet. Femhøje Batteri er udeladt af kortet fordi arealet frem til 1953 hører ind under Søværnet. Rigsarkivet/Arbejdsministeriet

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.