Kriegsmarine forsvar af Esbjerg Havn fra vandsiden 1940 – 45

K.M.A. (Küstenmine Typ A) Betonkasserne til de tyske miner her ved Sneum Sluse nåede ikke at blive udlagt inden maj … Læs resten af Kriegsmarine forsvar af Esbjerg Havn fra vandsiden 1940 – 45