Heer Fanø

Kanoner på Fanø før Atlantvolden?

  • Tysk hær- kystartilleri på Fanø, ved Blåvand og ved Nymindegab for den sags skyld, så sådan ud fra sommeren 1941 til midten af 1944, hvor kanonbunkere af beton endelig blev bygget til batteriet ved Fanø Vesterhavsbad. Billedet viser en skydeøvelse med en af disse kanoner af nøjagtig samme type et sted på den Jyske Vestkyst. Kanonen var spændt fast på en drejeskive der igen var forankret på et betonfundament. Betonsoklerne på fra denne første tid, har ikke overlevet ved Fanø Vesterhavsbad. De blev fjernet i 1945/46. Andre steder langs den Jyske Veskyst er det dog stadig muligt at besigtige bevarede eksemplarer. Men meget tyder opå der gik noget gravearbejde forud for kanonerne kom ud til strandkanten på Fanø. Det er det der kan læses om i dette indlæg. Marco Hansens billedsamling.

Jeg i årenes løb og mine ture i Fanøs natur, fundet mange jordanlæg fra besættelsestiden. De store arealfredninger på øen sikrer, at ikke så få er bevaret.

Da jeg for en del år siden stødte på fire feltbefæstninger ved Landevejen lige inden Statsplantagen, troede jeg i første omgang de var skydestillinger med tilknytning til øvelses og skydeområdet på Halen/Klingenbjervej.

Men de peger den forkerte vej. Nemlig ud mod stranden og ikke mod Øst som de egentlig skulle hvis det skulle passe ind her.

https://map.krak.dk/m/SL22v

Af feltopstillede kanoner fantes kun et batteri infanterikanoner på øen i 1945 opdelt i to halvbatterier: Et ved Rindby og et ved Sønderho. Dem var der styr på og disse briske, jeg var nu stødt på, kunne heller ikke være bygget til disse 7,5 cm infanteri kanoner. Standpladserne var alt for store.

Det eneste jeg lige kunne sige om det nye anlæg var, at de 4 standpladser stod i en klassisk opstilling for feltartilleri. Sagen blev henlagt som mystisk i nogle år, ind til jeg stødte på et notat i en tysk krigsdagbog fra en rekognoscering af placeringer for nye Hærkystbatterier langs den jyske vestkyst fra foråret 1941:

Der konkluderes efter en inspektionsrejse og forslås stillinger for de nye kanoner.

For Fanøs vedkommende er nedenstående noteret:

03. 05. 1941. (oversat fra tysk.): 

Batteriet placeres i klitterne ca. 1000 m syd for vejen til Rindby Strand ved Fanø Plantage. Bagsiden af batteriet er et sumpområde. Der fører en smal markvej gennem plantagen til den nord-sydgående vej på øen.

En placering der ret godt stemmer overens med vores 4 jordstillinger ved Postvejen på Fanø.

Denne tyske kilde peger i retning af at vores anlæg var en stilling for det nye hærkystbatteri (H.K.B. 540) på Fanø.

En foreløbig hensættelse af kanoner?

Et eksemplar på museum i Frankrig: Fleury devant Douaumont. www.passioncompassion1418.com. Gunfile 452.  

Denne placering ved plantagen ligger for tilbagetrukket til kystartilleri. Ordren om at den tyske hærs kystartilleri skulle flyttes ud til stranden bliver udført i løbet af sommeren 1941 samtidig med der støbes betonbriske til kanonerne.

Det er det batteri på Fanø der efter den senere omstrukturering af hærkystartilleriet kommer til at hedde H. K. B. 8/180 Vesterhavsbad, eller bare ”8. batteri” for øens indfødte.

Men her i den spæde start er der hverken meget beton eller andet over de erobrede franske kanoner fra 1. Verdenskrig.

De tildelte kanoner blev leveret og trillet et sted hen ved kysten, så det så godt ud på papiret. Den lokale tyske garnison måtte så finde ud af at stille mandskab og logistik et eller andet sted fra. Vi langt fra de tykke bunkers som først bliver bygget til kanonerne i midten af 1944. Ind til det står de i det fri på en betonplade under sløringsnet ved stranden.   

Størrelse og udseende af jordanlæggene gav god mening:

Vores briske ved Postvejen lige inden plantagen var med en hvis sandsynlighed gravet til 4 stk. franske 10,5 cm mellemtunge feltkanoner i hjullavet. Det er usandsynligt, at de kom i brug. I givet fald kan det kun have været en kort hensættelse. Det kan konkluderes ud fra tidspunktet kanonerne for det nye tyske hærkystbatteri meldes klare/opstillet ude ved Fanø Vesterhavsbad i juni 1941. Men stillingerne for denne formodede første opstilling er forblevet synlige frem til i dag. Placeringen i Fanøs frie og tilgængelige natur inviterer alle interesserede til at tage en tur ud i den friske luft.

Kilder.

RA, BAMA

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.