Biografier

Steckelberg, Oskar: K. i. A. Westdänemark bzw. dänische Westküste, bzw. Südjütland

Oskar Steckelberg ved skrivebordet på Hotel Royal. Det var her alle beslutninger blev taget. I “Lagezimmer” blev forsvaret af Esbjerg Havn koordineret. Brix/foreningen Fanø i Atlantvolden.

Steckelberg, Oskar (01. 03. 1941 – 01. 04. 1944. Kommandant im Abschnitt Westdänemark bzw. dänische Westküste, bzw. Südjütland )

Født 08. februar 1889 i Witten an der Ruhr.

Død 11. januar 1951 i Hannover

Oskar Steckelberg var den længst siddende tyske marinedistriktchef i Jylland og bykommandant for Esbjerg. Hans kommando i Danmark gennemgik en række territoriale opdateringer af det tyske militære landkort i Danmark i løbet af de 3 år Steckelberg havde kommandoen.

Oskar Steckelberg nævnes i publikationer og hans rolle er central i samrabejdet med de civile myndigheder i Esbjerg. Jeg har haft en mistanke til et sæt fotografier i mange år, der viser en ældre tysk marineofficer på sit kontor. Takket være venlig hjælp fra Deutsche Dienststelle (WASt) i Berlin[1], der opbevarer Oskar Steckelbergs militære persondata, har det nu været muligt at sætte et ansigt på en af de militærpersoner der spillede en hovedrolle under besættelsen i Esbjerg.

Oskar Steckeberg ved vinduet på Hotel Royal. Anlagt er Ubootskriegsabzeichen og jernkors af 1. klasse begge udmærkelser er for tjenesten under 1. verdenskrig. Brix/Foreningen Fanø i Atlantvolden.

I Steckelbergs tid som tysk distriktschef og bykommandant undergik Esbjerg store forandringer både i forhold til udvidelsen af befæstningen og ikke mindst samarbejdet med de danske myndigheder, som i denne periode har været udfordrende for alle parter. Oskar Steckelberg havde frem til juli 1943 kommandoen for kystforsvaret over hele den jyske vestkyst til og med Hanstholm området. Hanstholm blev underlagt det tyske distrikt Nordjylland og Oskar Steckelberg i Esbjerg fik fra ultimo august 1943 tildelt ansvaret for Midtjylland med Århus til og med Anholdt inkl. forsvaret af den sydlige Kattegatkyst.

Læs mere om den tyske marines hovedkvarter her:

MarKo: Kriegsmarine kommando i Havnegade og Hulvejen

Mona Jensen giver et nuanceret indblik i perioden under fredsbesættelsen frem til august 1943 af samarbejdet mellem Politi og Værnemagten i hendes artikel Wie die Made im Speck.[2] Her spiller de to personligheder Kriegsmarineofficeren Oskar Steckelberg og Politimester i Esbjerg Axel Theodor Børge Hebo (1888 – 1972) en hovedrolle.

Großadmiral Raeder (i midten) besøger Esbjerg i maj 1942. Punkter på hans tur er Infirmeriet i Esbjerg (Krankenrevier) og Radarskolen på Fanø. Oskar Steckelberg ses til venstre i billedet. Officeren til højre er ukendt. Brix/Foreningen Fanø i Atlantvolden (FiA)

Oskar Steckelberg begynder sin officersuddannelse i 1907 og deltager i 1. verdenskrig som torpedobåds og u-bådschef. Her forliser/strander han med sin ubåd i maj 1917 ud foran den hollandske kyst. Han bliver interneret og beskæftiger sig resten af 1. verdenskrig med opgaver for den tyske ambassade i Haag. Oskar Steckelberg bliver hjemsendt fra den Kejserlige Marine i 1919 med rang af Kapitänleutnant.

Karrierens hovedpunkter

04. Apr. 1907 Seekadett.
01. 07.1942 Fregattenkapitän.
Hulvejen, 04. december 1943 om morgenen. Rommel besøger Esbjerg. Inden inden turen går til Fanø redegør Oskar Steckelberg th. forsvaret af Esbjerg Havn. Brix/Foreningen Fanø i Atlantvolden (FiA).

Kommandoer

03. 1916 Chef. Torpedoboot „T 98“ (Depeschenboot. d. Hochsee- Streitkräfte)
05. 1916 Chef. Torpedo-Boot „S 167“.
11. 1916. U-Boot-Schule. Omskoling.
17. 01. 1916 – 07. 1917 Chef. UC 1
10 01. 1917 – 12. 05. 1917. Chef. UB 6
12. 05. 1917 Chef. UC 4
05. 1917 – 11. 1918 Interneret i Holland udkommanderet til den tyske ambassade i Haag.
1918 – 11. 19 Kommandoer i perioden: Schiffsbesichtigungskommision Hamburg, 4. Nordsee Minensuchflottille: Eiserne Flottille Wilhelmshaven.
24. 11. 1919 Hjemsendt
1919 – 39 Civil karriere i mellemkrigstiden med ansættelser i salgsvirksomheder. I 1939 er Stekelberg registreret som generalvertreter/slagschef hos Kaffe Haag i Bremen.[4]
1939 Genindkaldt til Kriegsmarine
1939-03. 41 Kommandoer i perioden: Næstkommanderende. VI Marine.Artillerie-Abteilung/6. Ersatz-Marine-Artillerie-Abteilung, Emden. Chef. 116 Marine-Artillerie-Abteilung.
03. 1941 – 05. 1941 Kommandant im Abschnitt Westdänemark, Esbjerg.
06. 1941-07. 1943 Kommandant im Abschnitt dänische Westküste, Esbjerg.
08. 1943 – 04. 1944[5] Kommandant im Abschnitt Südjütland, Esbjerg.
05. 1944 – 05. 45 Stabschef hos Seekommandant Baltikum 1944 – 45

Stabsarbejde hos MDR Ost Kiel frem til kapitulationen.

Efter krigen genoptaget sin civile stilling hos Kaffe Haag i Bremen.

Steckelberg dør efter længere tids sygdom i 1951.[6]

Tak til

Deutsche Dienststelle (WASt) für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Eichenborndam 179 13403 Berlin. For støtte ved identificering.

Foreningen Fanø i Atlantvolden for lån af billeder.

Noter

[1] Deutsche Dienststelle (WASt) für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht har sine rødder tilbage i værnemagten med betegnelsen Wehrmachtauskunftstelle (WASt) für Kriegerverluste und Kriegsgefangene Her blev samtlige faldene soldater registreret. Institutionen blev overtaget i den tyske forbundsrepublik i 1951, som et statsegen tjenestegren/myndighed. 2019 bliver WASt integreret som en afdeling i det tyske forbundsarkiv (Bundesarchiv).

[2] Historisk Tidsskrift s. 104:2, 349-388.

[3] På grund af S.`s internering i Holland udnævnes han med tilbagevirkende kraft.

[4] Marine-Offizier-Hilfe, Anschriftsliste (MOV) 1939 s. 70.

[5] KTB Kommandant im Abschnitt Südjütland. 01. 03. – 15. 03. 1944 S. 20 (fra 01. 03. overtager Korv. Kapt. Besthorn i midlertidig stilling).

[6] Geschichte der crew 1907 s. 104.

Kilder:

Deutsche Dienststelle (WASt): Brev t. Marco Hansen. 22. 07. 2016. Journalnummer II B 24 160630 123.

RM 45 III/251. KTB Kommandant im Abschnitt Westdänemark bzw. im Abschnitt dänische Westküste bzw. im Abschnitt Südjütland. 09. 04. 1940 – 15. 02. 1945.

Ehrenrangliste der kaiserlich Deutschen Marine 1914-1918: bearb. Konteradm.a.D. v. Stoelzel. Marine-Offizier-Verband, Berlin 1930. (via Jens Andersen, Hanstholm).

Marine-Offizier-Hilfe, Anschriftsliste (MOV) 1939 nach dem Stande vom 15. Mai 1939. Verlag von Huber & Co. GmbH in Göttingen. (via Jens Andersen, Hanstholm).

Litteratur:

Jensen, Mona: Wie die Made im Speck? Fredsbesættelsen 1940-1943 belyst gennem samarbejdet mellem Esbjerg politi og værnemagten. Historisk Tidsskrift s. 104:2, 349-388: http://www.historisktidsskrift.dk/pdf_histtid/104_2/349.pdf

Bibliothek Marineschuhle Mürvik:

Geschichte der crew 1907 MIM 620/Crew P159-1907II (via Jens Andersen, Hanstholm).

WWW

https://uboat.net/wwi/men/commanders/339.html

http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/MarineArtAbt/Gliederung.html

Marco Hansen

Marco Hansen er opvokset på Fanø. Uddannet på Syddansk- og Københavns Universitet. Været tilknyttet projektet ”Befæstningsanlæg i Danmark 1858 – 1945”. Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen fra 1989 til 1998. Formand for Besættelsestidhistorisk Selskab for Esbjergområdet fra 1990 - 1996. Koordineret dokumentation af Stevnsfort i 2000. Bidraget til foreningen "Fanø i Atlantvolden", Ejer af "Esbjerg havn i Atlantvolden/www.atlantvoldsydvest.dk" Ide, layout, forfatter og webmaster.